РРФ Надежда Ивановна Якобсон
Нет портрета
Старшие сёстры
Александра
Ивановна
* 2-я четв. XIX в.
Эмилия
Ивановна
* 8.01.1842
† 1923
Софья
Ивановна
* 5.03.1847
† 11.04.1875
Евгения
Ивановна
* 20.01.1849
† 21.01.1941
Отец
Иван
Давыдович
* 24.11.1804
† 17.09.1874
Мать
Эмилия
Вениаминовна
Эллис
* 19.05.1822
† 1881
Древо рода
Предки
Цепь родства
* 25.10.1850