РРФ Анна Михайловна Некрасова
Нет портрета
Муж
сер. 1860-х
Степан
Яковлевич
Гумилев
* 28.07.1836
† 6.02.1920
Дочь
Александра
Степановна
Гумилева
* 29.06.1869
† 25.05.1932
Древо рода
Предки
Цепь родства
1841 – 1872