Любовь Константиновна Толмачева (17.09.1902 – 29.04.1990)    Портрет.   .10.1984