Клавдия Константиновна Толмачева (24.12.1898 – 1918)    Портрет.   около 1914